ADHD / ADD hos voksne

ADHD/ADD er forkortelse for “Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder”. Hovedsymptomet er svikt i oppmerksomhet, ved ADHD også hyperaktivitet og impulsivitet. Lidelsen diagnostiseres oftest hos barn, og det er et krav at symptomene starter før 7-årsalder. Enkelte bærer dog med seg symptomene inn i voksen alder, uten å ha blitt utredet som barn.

ADHD og ADD, mann som sitter på kne og roper
ADHD og ADD

Symptomer ADHD og ADD

I tillegg til svikt i oppmerksomhet (vansker med å konsentrere seg) opplever mange kronisk indre uro, lærevansker, problemer med å planlegge oppgaver og gjennomføre disse,
søvnproblemer og vansker med å styre økonomien. Mange har andre psykiske lidelser i tillegg, ikke minst angstlidelser og personlighetsproblematikk.
Symptomer på oppmerksomhetssvikt og eventuell hyperaktivitet skal være til stede i flere ulike settinger – skole, jobb og hjemme.

 

Behandling ADHD og ADD

En grundig utredning er helt sentralt, og det skal ikke foreligge skadelig bruk av midler, før man vurderer forskrivning av sentralstimulerende medikasjon som ledd i et omfattende psykososialt behandlingsopplegg.

Jeg ønsker ikke å legge skjul på at diagnosen er omstridt i mange fagmiljøer. Mange mener at vi fra naturens side ikke er tilpasset å leve i et samfunn med så enorm informasjonsstrøm og distraksjoner, -informasjonssamfunnet, og med så stort fokus på akademiske prestasjoner, -prestasjonssamfunnet, og at slike faktorer legger til rette for at stadig flere faller ut hva angår oppmerksomhet/konsentrasjon. I tillegg til at vi fra naturens side ikke er tilpasset å leve i et samfunn med så mye stillesitting både på skole, jobb og hjemme, hvilket legger til rette for hyperaktivitet i ren sammenligning med  et “hypoaktivt” samfunn. Til og med selve diagnosekriteriene til ADHD og ADD refererer i stor grad til manglende tilpasning til vårt “moderne” samfunn. Samtidig er det kanskje slik det må være – samfunnet forandrer seg jo ikke til gunst for de som lider av disse plagene.

Et annet viktig poeng er at sentralstimulerende medisiner er amfetaminer, og går under kategorien A-preparater, og således er oppført på narkotikalisten. Personer som ikke har en sannsynliggjort ADHD/ADD-tilstand vil således kun oppleve en ruseffekt eller psykisk ubehag av disse medisinene. 20-25% av legalt (av leger) forskrevne sentralstimulerende medisiner omsettes på det illegale marked (selges på gata). Likevel er det ikke tvil om at mange får et betydelig symptomlette og bedret funksjon av behandling.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og har lang erfaring med utredning og behandling av ADHD og ADD hos voksne. 

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.