Angst & angstlidelser

Angst er i utgangspunktet en normal reaksjon på truende eller farlige situasjoner, som gjør at vi blir bedre i stand til å komme oss helskinnet ut av situasjonen. Ved synet av f. eks. en løs tiger i handlegata, vil hjertet automatisk begynne å hamre, blod pumpes ut i de store muskelgruppene, og oppmerksomheten rettes 100% mot mulige fluktruter. Angst som psykisk lidelse oppstår imidlertid selv om det ikke er noen reell fare, eller angstfølelsen er fullstendig overdimensjonert i forhold til situasjonen.

Angst, mann som ser ut vinduet, Oslopsykiater
Angst

Symptomer på angst og angstlidelse

Angstlidelser er svært vanlige, man antar at 25-30% av den norske befolkningen blir rammet i løpet av livet. Felles kjennetegn ved disse lidelsene er overdreven og energitappende bekymring, unngåelsesatferd, redusert livsutfoldelse og redusert daglig funksjon. Symptomer kan være bekymring, indre uro, panikk – frykt for å miste kontroll, bli gal eller dø. I tillegg til kroppslige symptomer som skjelvinger, hjertebank, pustebesvær, svimmelhet, svetting og kvalme.

Behandling av angst og angstlidelse

I utredning av angstlidelser er det viktig å forsikre seg at angsten ikke kommer av fysiske sykdommer som f. eks. forhøyet stoffskifte. Det er også viktig å utrede for andre psykiske lidelser som depresjon eller bipolar lidelse, samt for følgetilstander grunnet misbruk av midler og lignende.
Det finnes flere effektive terapeutiske metoder i behandling av angstlidelser. En kombinasjon av kognitiv terapi med gradvis og systematisk eksponering har ofte god effekt. Medikamentell behandling kan også være aktuelt, men bør sjelden benyttes som eneste tiltak.

De vanligste angstlidelsene er:

  • Sosial angstlidelse/sosial fobi – redsel for å være i sentrum for oppmerksomhet, for å bli gransket av andre mennesker, for å dumme seg ut. Mange unngår derfor slike ting som å snakke høyt i forsamlinger, spise i kantina med kolleger eller gå i selskaper. Mange med sosial angstlidelse tror at når andre ser på dem, kan de se sider av dem som de selv tolker negativt.
  • Agorafobi – frykt for å få panikk når man er i forsamlinger med andre mennesker f. eks. i butikker, kjøpesentre, kafeer, kinosaler, eller i offentlige kommunikasjonsmidler som buss, tog eller fly. Mange går kun i butikken på tidspunkter hvor de vet at det er få folk der, setter seg så nærme utgangen som mulig når de er på kino, eller gjør byturen så kort som overhodet mulig. Agorafobi er ofte nært forbundet med panikklidelse.
  • Panikklidelse – tilbakevendende kraftige anfall av angst med hjertebank, pustebesvær, følelse av at halsen snører seg, følelse av å skulle besvime. Mange blir så redde at de ringer 113 eller oppsøker akutt legevakt. Aktiv unngåelse av situasjoner som ligner den som utløste panikkanfallet, er regelen snarere enn unntaket, derav begrepet “angst for angsten”.
  • Generalisert angstlidelse/GAD – langvarig overdreven bekymring og engstelse nesten hver dag over potensielle alvorlige fremtidige hendelser, som ulykker eller katastrofer.
  • Hypokondrisk lidelse/sykdomsangst – bekymringen er knyttet til følelse av å ha en (eller flere) sykdom(mer) de i realiteten ikke har. De lar seg ofte ikke beroliges eller overbevises av gjentatte legeundersøkelser som ikke har vist noe galt. Mange kan selv ha en anelse om at angsten er overdreven, men klarer likevel ikke å kontrollere den.
  • Posttraumatisk stresslidelse/PTSD – i tiden etter å ha vært utsatt for eller vitne til en plutselig livstruende hendelse, vedvarer frykten og minnene om den belastende opplevelsen. De fleste forsøker å unngå situasjoner som minner om hendelsen. Mange sliter med flashbacks og mareritt om hendelsen.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og har lang erfaring med utredning og behandling av angst og angstlidelser.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.