Utbrenthet og vedvarende utmattelse

Selv om disse begrepene ikke utgjør en egen diagnostisk kategori, er det mange som kjenner seg igjen i dem, og er en stadig vanligere årsak til personlig lidelse, redusert funksjon og langtidssykmelding. En gjennomgående opplevelse av å ha “møtt veggen” og at “batteriene er utladet” er vanlig og har mye til felles, men uten at personen fullt ut tilfredsstiller de diagnostiske kriteriene for depresjon. 

Utbrenthet og utmattelse, mann som hviler hodet i hånden
Utbrenthet

Symptomer utbrenthet og utmattelse

Mange som rammes av utbrenthet og vedvarende utmattelse, har opplevd stort arbeidspress over en lang periode, med en gradvis utvikling av fysisk og emosjonell utmattelse, kroppslig spenning, interpersonlig sårbarhet (ofte irritabilitet) og redusert selvfølelse. Mange tar kontakt med helsevesenet hovedsakelig på grunn av fysiske plager, som kroniske smertetilstander. Småbarnsfasen er en spesielt sårbar periode, med store forpliktelser både hjemme og på jobb. De som rammes er ofte svært pliktoppfyllende og/eller perfeksjonistiske. Utbrenthet kan forekomme i alle yrker.

Også for denne tilstanden ser det ut til å være trekk i vårt moderne informasjons- og presentasjonssamfunn som disponerer, siden den ikke er så ofte forekommende i mindre ressurssterke land. I mange ulike medier skapes et inntrykk av at “bedre, større, penere, flinkere” er synonymt med økt trivsel og lykke. Ting blir sjelden “bra nok”, selv om akkurat dette uttrykket er noe de fleste av oss innerst inne ønsker å høre. Og da særlig hvis man føler seg utbrent. Det siste man trenger da er å lese nok en artikkel om “den perfekte barneoppdragelsen” o.l.

Behandling av utbrenthet og utmattelse

For den det gjelder er det viktig å ta fatt i problemene så tidlig som mulig, da det ellers kan ta svært lang tid å komme seg. Det er viktig å involvere nettverket, både hjemme og på jobb, for å tilrettelegge aktivitetsnivået etter energinivået, samt motta god omsorg og støtte. Kognitiv atferdsterapi har ofte god effekt, inkludert øvelse på å redusere perfeksjonistiske trekk. Mange vil ha nytte av karriereveiledning. Medikamenter vil oftest ha liten effekt.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og har lang erfaring med utredning og behandling av utbrenthet og vedvarende utmattelse.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.