Om kognitiv terapi

Kognitiv terapi, ofte også kalt kognitiv atferdsterapi, er en effektiv og jordnær terapeutisk tilnærming til flere ulike symptomer, diagnoser og problemer. I kognitiv terapi har vi hovedfokus på sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd slik at du blir bevisst ditt eget tankemønster.

Våre tanker og tankemønstre påvirker følelsene våre i veldig stor grad, samtidig som vår atferd – handlemåte og væremåte – i stor grad er følelsesdrevet. Tankemønstrene har gjerne sitt utspring i ubevisste grunnleggende leveregler, som dannes på grunnlag av både gode og dårlige livserfaringer. Har man opplevd mye ros og støtte opp igjennom, er det vanlig å innta en leveregel som “jeg er verdifull”, mens mye kritikk og avvisning kan bidra til leveregelen “jeg er verdiløs”. Levereglene blir vår “sannhet” om oss selv og menneskene rundt oss, selve “filteret” vi ser verden igjennom.

Økt bevisstgjøring av egne tankemønstre gjør at vi kan analysere, utfordre og endre på disse, og gjennom kognitive teknikker og øvelse erstatte dem med mer hensiktsmessige tankemønstre. Kognitiv terapi kan fint kombineres med medikamentell behandling.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og har lang erfaring med kognitiv terapi, eller kognitiv atferdsterapi, som behandlingsform.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.