Psykoterapi

Psykoterapi er ingen mystisk affære. Det er en profesjonell relasjon mellom to personer, der terapeuten bruker sin fagkunnskap for best mulig å hjelpe klienten, og klienten gjør sitt beste for å anvende hjelpen.

Psykoterapi, tom trestol og sofa
Psykoterapi

Bedring i terapi måles i symptomlette og økt fungering, med tanke på de problemene klienten oppsøkte terapeuten for i første omgang. De fleste opplever bedring i terapi, men ikke alle blir helt kvitt symptomene, og da bør terapien også fokusere på hvordan klienten best mulig kan leve dem, samt tilbakefallsforebygging.

Hvordan fungerer psykoterapi?

Det finnes flere ulike terapiretninger, med ulike innfallsvinkler til hvordan arbeide med problemene. For eksempel vil kognitiv (atferds)terapi fokusere på det gjensidige samspillet mellom tanker, følelser og atferd, mens psykodynamisk terapi vil fokusere på hvordan utfordringer i tidligere relasjoner kan påvirke nåværende og nye relasjoner. Mange terapeuter benytter ulike tilnærminger til ulike problemstillinger, ofte kalt eklektisk eller “skreddersydd” terapi.

Psykokoterapi kan fint kombineres med medikamentell behandling, mens medikamentell behandling sjelden bør igangsettes uten noen form for terapi.

I forkant av terapien gjøres vanligvis en diagnostisk utredning, som kan være mer eller mindre omfattende basert på alvorlighetsgraden og kompleksiteten av problemene, og tar vanligvis 2-5 timer. Dette kan også innebære utfylling av en del skjemaer som helsemyndighetene anbefaler. Deretter vil terapeuten gjennomgå konklusjonene med deg, og anbefale et behandlingsopplegg, som så diskuteres med deg. Dette inkluderer antatt varighet av behandlingen, timefrekvens, rutiner for telefonkontakt mellom terapitimene m.m. Utover i terapien bør behandlingsmålene konkretiseres i økende grad, og tas fram til evaluering hvis det butter imot.

En kartlegging av kostholds-, mosjons- og andre levevaner hører oftest med, og en aktivitetsplan bør inkluderes i behandlingsplanen. Fysisk aktivitet fører til økt utskillelse av nøyaktig de samme signalstoffene i hjernen som antidepressiver (serotonin, dopamin, noradrenalin) og er uten bivirkninger.

Hvordan forberede deg til psykoterapi:

 • Det er avgjørende at du prioriterer terapien over andre gjøremål i dagliglivet.
 • Møt presis til timeavtalene.
 • Ha gjerne skrevet ned på forhånd de viktigste tingene du ønsker å ta opp i timen.
 • Ta gjerne notater underveis i timen. Forskning viser at vi oftest husker under 20% av hva som blir sagt i en samtale.
 • Det er et absolutt krav at du er ærlig med terapeuten. Erfaringsmessig kan dette enkelte ganger oppleves vanskelig, men da kan du ta denne ambivalensen opp med terapeuten.
 • Terapeuten kan ikke lese dine tanker, men kan hjelpe deg til å sette ord på hvordan du har det, og skal bidra til en trygg atmosfære for å dele tanker og følelser.
 • Hvis du etter 3-4 timer opplever “dårlig kjemi” med terapeuten, må du ta dette opp med terapeuten. En profesjonell terapeut blir ikke fornærmet over dette. Noen ganger kan det være riktig å bytte terapeut.
 • Terapeuter er ikke “menneskelige bautaer”, og kan selvsagt selv ha dårlige dager som alle andre. Dersom dette påvirker en terapitime, bør terapeuten si noe om dette. De fleste klienter opplever dette betryggende.
 • Mange timer avsluttes med en eller annen form for hjemmeoppgaver. Dette kan være alt fra å reflektere over hva som ble sagt i forrige time, å skrive ned umiddelbare tanker og følelser i ulike situasjoner, å føre søvndagbok, til å oppsøke angstvekkende situasjoner (eksponeringsterapi). Hjemmeoppgavene må prioriteres høyt.
 • Eventuelle medisiner må du ta nøyaktig som forskrevet. Hvis du av en eller annen grunn ikke har gjort dette, for eksempel på grunn av frykt for bivirkninger, må du ta dette opp med terapeuten.
 • Effektiv terapi er ikke “koseprat”. Du må forvente å få spørsmål, tolkninger og forslag du ikke nødvendigvis liker å høre, samtidig som terapeuten har ansvar for å skape en respektfull atmosfære, slik at du kan være åpen på dine umiddelbare reaksjoner.
 • En terapeut er en profesjonell samtalepartner, men ikke en venn. Lovverket forbyr lisensierte terapeuter å innlede nære relasjoner med nåværende og tidligere klienter. I tillegg kommer hensyn til taushetsplikten, hvilket for eksempel betyr at en terapeut ikke vil hilse på deg på gata hvis han ser deg.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og har lang erfaring med psykoterapi som behandlingsform.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.