Alkoholmisbruk

Skadelig bruk av alkohol og alkoholavhengighet er farligere enn mange tror, og et betydelig folkehelseproblem. Flere hundre mennesker dør i Norge som følge av dette hvert år, og de vanligste dødsårsakene er leversvikt og ulykker. I tillegg reduseres hjernecellenes og beinmargens funksjon, og ernæringssvikt inkludert akutt vitaminmangel kan oppstå. Et høyt alkoholkonsum over tid kan også lede til angstlidelse og/eller depresjonstilstander Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer storforbruk hos kvinner som mer enn 14 alkoholenheter per uke, og for menn mer enn 21 alkoholenheter per uke. En alkoholenhet tilsvarer ca. en flaske øl, eller et glass vin, eller en shot sprit.

Symptomer på alkoholisme

Som ved mange andre avhengighetstilstander er utviklingen av alkoholisme ofte snikende. Trangen til å drikke øker gradvis, man føler seg mer økende rastløs uten alkohol, det blir vanskelig å stoppe å drikke selv om man er full, dagen organiseres rundt drikking, alkoholtoleransen øker og etter hvert kan man begynne å “reparere” om morgenen og oppleve sterke abstinensepisoder. De ovenfor nevnte fysiske skadevirkningene kommer (heldigvis) ofte sent i forløpet, slik at ved tidlig behandling kan man komme ut av det uten varige senskader.

Behandling alkoholisme

I behandling av alkoholisme er det viktig å arbeide med motivasjon og endring av levevaner, involvere nettverk for støtte, identifisere og eliminere triggersituasjoner samt bearbeide og trekke lærdom av tilbakefall. Medlemskap i selvhjelpsgrupper som Anonyme Alkoholikere (AA) er ofte til hjelp, det samme er AKAN-tiltak på arbeidsplassen. Å snakke med noen man stoler på om problemene er helt sentralt, de færreste greier å slutte helt på egen hånd. Det finnes også enkelte medikamenter som kan være til hjelp.  Psykiater Hans Steinkjer er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin lokalisert sentralt i Oslo. Han har lang erfaring med å utrede og behandle alkoholproblem.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.