Insomnia & søvnproblemer

De fleste av oss kan slite med søvnen fra tid til annen. Dersom søvnvanskene vedvarer og går ut over den daglige funksjon, er det på tide å iverksette tiltak for å bedre søvnen.

Insomnia, dame som sitter på sengekanten i mørkt rom
Søvnproblemer

Søvnproblemer kan bestå i vansker med innsovning, avbrutt søvn, tidlig oppvåkning eller ulike kombinasjoner av disse. Bekymring for ikke å få sove kan bidra til å forsterke problemene. Enkelte får forskrevet sovetabletter som kan være vanedannende og vanskelig å komme seg av hvis de tas over tid. Noe av det farligste man kan gjøre er å ty til alkohol som sovemiddel.

 

Årsaker til insomnia og søvnproblemer

I utredning av søvnproblemer er det viktig å kartlegge mulige utløsende og vedlikeholdende faktorer, som kan være:

  • Personlige problemer som konflikter, økonomiske bekymringer og andre kilder til stress
  • Fysiske sykdommer som forhøyet stoffskifte, hjertesvikt, forstørret prostata, søvnapne
  • Psykiske lidelser som angst og depresjon
  • Bruk av medikamenter
  • Bruk av alkohol, nikotin, kaffe og andre midler
  • Ytre faktorer som støy og lys om natten
  • Vaner knyttet til mosjon, kosthold og eksponering for dagslys


Behandling av insomnia og søvnproblemer

I behandling av søvnvansker er det viktig å ta fatt i den underliggende årsaken, for eksempel å behandle en eventuell depresjonstilstand. Grundig informasjon om hva søvn er og søvnhygiene er sentralt. Kognitiv atferdsterapi sammen med søvnrestriksjon og stimuluskontroll gir ofte gode resultater.

Sovemedisiner, spesielt vanedannende av typen benzodiazepiner, bør brukes med forsiktighet, over kortest mulig tid og i lavest mulige doser. Enkelte trenger hjelp til å trappe ned og venne seg av slike medisiner, som ofte fører til midlertidig forsterkede søvnproblemer (rebound-insomni) og abstinenser.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og har lang erfaring med utredning og behandling av insomnia og søvnproblemer.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.