Spilleavhengighet

Enkelte typer atferd kan bli altoppslukende og forårsake betydelig lidelse for den det gjelder og de rundt, og til og med føre til høyst reelle abstinensreaksjoner (uro, rastløshet, irritabilitet m.m.) når man blir forhindret fra å gjennomføre atferden. Av disse er spilleavhengighet den vanligste, men man snakker også om avhengighet til sosiale medier, m.m.

Det er vanlig å skille mellom to typer spilleavhengighet:

  1. Patologisk gambling – dreier seg om avhengighet til pengespill, slik som odds-tipping og internettkasinoer. Stadig økende beløp satses, og hensikten er å “vinne tilbake det tapte”. Hovedkonsekvensen er betydelige økonomiske problemer.
  2. Gaming-avhengighet – dreier seg om et større behov for eksponering av typer dataspill, slik som det massive online-rollespillet World of Warcraft. Stadig mer tid investeres i spillet, på bekostning av skole, jobb og relasjoner. Mange opplever at de har høyere sosial status i spillet enn i det virkelige liv, og kan etter hvert bli den eneste sosiale arenaen for vedkommende. Hovedkonsekvensen er likevel sosial isolasjon i det virkelige liv.

Behandling spilleavhengighet

Mange oppsøker behandling først når spillingen har fått alvorlige konsekvenser, for eksempel tap av jobb, eller etter press fra pårørende. Prinsippene for behandlingen er ikke ulik prinsippene for lignende diagnoser i andre kategorier.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og er spesialist innen faget. Han har lang erfaring med utredning og behandling av spilleavhengighet. 

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.