Legemiddelmisbruk

Også lovlig legeforskrevne midler kan være vanedannende dersom de tas over lang tid og/eller i store doser. Forsøk på å redusere bruken eller slutte kan da føre til betydelige abstinensplager. Spesielt gjelder dette midler i benzodiazepingruppen, slik som angstdempende og søvnfremmende medikamenter, samt enkelte smertestillende opioider. Selv etter tre-fire ukers bruk kan man ha utviklet en begynnende vanedannende tilstand.

Det må også nevnes at langtidsbruk av antidepressiva og antipsykotika kan gi kraftige abstinensplager i en nedtrappingsfase, og at enkelte derfor blir stående på dem i flere år, selv om grunnlidelsen (f. eks. depresjon) i seg selv er ferdigbehandlet. Dette er et tema det dessverre ikke blir snakket så mye om i fagmiljøene, og påvirkning fra farmasøytisk industri kan ha bidratt til dette. Etter mitt syn er det likevel viktig at det finnes et behandlingstilbud også for dem som ønsker å redusere på dosene eller komme seg av slike medikamenter.

Behandling 

Sentralt i behandlingen er å bli enige om en nedtrappingsplan. Hvor lang tid nedtrappingen kan ta, varierer fra individ til individ, og enkelte trenger oppfølging i flere måneder, med muligheten til å kunne justere dosen noe opp i spesielt krevende perioder, slik som ved uforutsette hendelser/livskriser. Motivasjonsarbeid er sentralt, og kognitiv atferdsterapi kan ha god effekt.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og har lang erfaring med utredning og behandling innen fagfeltet.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.