Rusmisbruk & rusavhengighet

Rusmidler er i utgangspunktet nytelsesmidler som gjennom kjemiske endringer i hjernen gir en behagelig følelse. Mange rusmidler har til felles at de øker nivåer av signalstoffene dopamin og serotonin i hjernen. Ved vedvarende og/eller økende bruk av rusmiddelet, vil imidlertid hjernen bygge opp en toleranse for rusmiddelet, slik at forsøk på å redusere bruken eller slutte fører til plagsomme abstinensrekasjoner. Hvor fort hjernen bygger opp toleranse, og hvordan abstinenssymptomene arter seg, varierer fra middel til middel.

Rusmidler deles gjerne inn i grupper etter effekten de har på psyken, inn i “dempende”, “stimulerende” eller “hallusinogene. De vanligste dempende rusmidlene er alkohol, cannabis/hasj, opiater/heroin og benzodiazepiner. Blant stimulantene har vi amfetamin, kokain og nikotin. Eksempler på hallusinogene rusmidler er LSD og meskalin.

Flere av disse rusmidlene regnes som illegale, mange står på narkotikalisten og bruk, oppbevaring og distribusjon kan være straffbart.

Behandling av rusmisbruk

Når rusmisbruket har gått for langt, vil det være svært vanskelig å slutte på egen hånd. De helsemessige, personlige, sosiale og økonomiske konsekvensene kan bli store. Det er derfor viktig å komme i behandling så tidlig som mulig.

Psykiater Hans Steinkjer er lokalisert sentralt i Oslo, og er spesialist innenfor faget. Han har lang erfaring med utredning og behandling av rusmisbruk og rusavhengighet.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.