Om Psykiater Hans Steinkjer

Psykiater Hans Steinkjer er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2004, og er spesialist i psykiatri samt rus- og avhengighetsmedisin. Han har arbeidet innenfor psykiatrien og rusfeltet siden 2006, og har flere års erfaring som overlege ved ulike sykehus og institusjoner i Oslo-området, deriblant Ullevål, Gaustad, Aker og Diakonhjemmet. Dr. Steinkjer har særlig interesse for og erfaring med avhengighetslidelser, samtidig rus- og psykisk lidelse, bipolare lidelser og psykoser. Han har fordypning i kognitiv terapi.

I sin private praksis sentralt i Oslo utreder og behandler han alle typer psykiske lidelser og avhengighetstilstander, og tilbyr både kort- og langtidsoppfølging, terapi inkludert kognitiv terapi samt medikamentell behandling alt etter klientens behov. Han tilbyr også individuelt tilpasset nedtrapping av rusmidler og vanedannende legemidler over tid.

Han tar etter kapasitet også imot klienter til rådgivning, forebygging og behandling ved “lettere” psykiske lidelser (før disse utvikler seg til et alvorlig problem), ved livskriser og andre eksistensielle utfordringer, stresshåndtering, pårørendeveiledning m.m.


Hva er en psykiater/spesialist i psykiatri?

En psykiater er en lege som etter fullført turnustjeneste har spesialisert seg i psykiatri, det vil si læren om psykiske lidelser, gjennom å arbeide på ulike psykiatriske avdelinger i minst 5 år samt fullføre et offentlig godkjent utdanningsopplegg.


Hva er en spesialist i rus- og avhengighetsmedisin?

Rus- og avhengighetsmedisin ble etablert som en egen medisinsk spesialitet i 2014. Legen har her arbeidet på ulike rus- og avhengighetsavdelinger (TSB-avdelinger) i minst 5 år samt fullført et offentlig godkjent utdanningsopplegg.

Per i dag finnes det i Norge litt i underkant av 100 leger som er “dobbeltspesialister” i begge disse feltene.


Hva er forskjellen på en psykolog og en psykiater?

En psykolog har en 6-årig utdannelse med en universitetsgrad i psykologi. Som nevnt over er en psykiater en lege som har spesialisert seg i psykiatri. Hovedforskjellen mellom dem er at en psykiater kan skrive ut medisiner, samt gjøre en totalvurdering av både fysisk og psykisk helse, inkludert rekvirere blodprøver, henvise til røntgen m.m. Rent terapeutisk arbeider de forholdsvis likt, og begge kan spesialisere seg videre i ulike terapiretninger, som for eksempel kognitiv og psykodynamisk terapi.

Ta kontakt

Du kan ringe (91510699), sende sms eller benytte kontaktskjemaet, så avtaler vi en uforpliktende samtale om hvordan du best kan få hjelp med dine problemer.